Dyretolking

Dyretolking

Dyretolking er mental kommunikasjon med dyr

Skeptikerene påstår at det ikke er mulig å føre en normal samtale med et dyr, og de har helt rett. Kommunikasjon med dyr foregår ved telepati; overføring av tanker, stemmer, følelser, smerte, bilder lukter osv. mellom dyr og menneske. Det kan til en viss grad sammenlignes med at to mennesker med forskjellig språk fører en samtale ved hjelp av kroppsspråk, tegn, lyder osv. De kan på en måte kommunisere, men man kan aldri være helt sikker på om de virkelig forstår hverandre og faktisk oppfatter hva den andre mener.

Hvor godt disse menneskene forstår hverandre, avhenger i stor grad av hvor gode de er til å uttrykke seg uten språk, hvor gode de er til å tolke den andres uttrykk og fakter, og hvor villige de er til å forsøke å få den andre til å forstå. Slik er det også med dyr. Noen dyr er veldig åpne for å forsøke å kommunisere med mennesker, andre er mer reserverte. Noen dyr er også flinkere til å "uttrykke seg" enn andre dyr. Inntrykkene som kommer via en dyresamtale må tolkes, og det er viktig at dette gjøres sammen med eieren, siden dyret f. eks kan sende et bilde som kun har mening for eier og ikke for dyretolken.

 

Det er viktig å akseptere at dyr ikke har menneskenes intellektuelle kapasitet og ofte kan være opptatt av mer jordnære ting enn det eierene kanskje ser for seg. Dyr kan allikevel ofte formidle en følelse av savn, dersom f. eks noen i familien har gått bort, eller kjærlighet til et annent dyr eller et menneske. De kan også formidle smerte dersom de har fysiske plager av en eller annen art eller kanskje sende et bilde av sin favoritt-leke.

Husk at, i hvert fall de fleste dyr, også har et kroppsspråk som det vanligvis er ganske enkelt for mennesker å lære seg.

F. eks når en katt kommer spankulerende mot deg med halen rett til værs, så er det dens måte å hilse på. Min mening er at det er viktig at dyre-eiere lærer seg hva som er normal oppførsel for deres dyr. Da har de mulighet for å avdekke avvikende oppførsel, som f. eks at en syk katt gjerne gjemmer seg bort eller maler mer enn vanlig.

 

Det er ikke nødvendig å være fysisk nær dyret jeg tar kontakt med, kommunikasjon fungerer like godt på avstand, men jeg er avhengig av å få tilsendt bilde, navn, kjønn og alder på dyret. Det er også fullt mulig å kommunisere med døde dyr. Dyr skiller i mye mindre grad enn oss mennesker mellom liv og død og ofte kan det være vanskelig å oppfatte om et dyr fortsatt er i live eller ikke, fordi dyret selv legger så lite vekt på det.