Etikk

Etikk

Mine etiske regler i forhold til dyresamtaler

 

Jeg vil aldri starte å kommuniserere med et dyr uten tillatelse

fra eier, såfremt dyret har en eier.

 

Dersom et dyr tar kontakt med meg og ønsker at jeg skal

formidle en beskjed til eier, så vil dette bli gjort hvis det er

mulig og dersom ikke spesielle hensyn skulle tilsi noe annet.

 

Selv om jeg mottar opplysninger om helse fra et dyr, kan jeg

ikke utføre noen helsesjekk. eller stille diagnose. Jeg kan gi

healing til et dyr, men dette må ikke betraktes som en fullgod

erstatning for behandling fra dyrlege. Dersom jeg mistenker

at dyret er sykt, anmoder jeg eier om å besøke en veterinær.

 

Enkelte dyr kan ha en problematisk adferd. Årsaken til denne adferden kan ofte bli belyst gjennom en

dyresamtale ved at dyret selv forteller hvorfor de er som de er. Samtalen kan ofte være nok til at problemet forsvinner eller opplysningene som kommer fram kan hjelpe eieren til å forstå problemet og gjøre noe for å forbedre situasjonen.

 

En dyresamtale foregår på dyrets premisser og alle beskjeder fra dyr til eier trenger nødvendigvis ikke å være

av en karakter som oppfattes som positiv av eier, men det er likevel min plikt å overbringe beskjeden.

 

Informasjon som framkommer såvel i en dyresamtale som i kommunikasjon mellom eier og meg er taushetsbelagt og vil ikke bli videreformidlet til andre, dersom ikke eier uttrykkelig gir slik tillatelse.

 

Jeg kan ikke stilles ansvarlig for feiltolkninger eller tiltak eier iverksetter etter en dyresamtale.

 

 

Mine etiske regler i forhold til healing:

 

Healing kan være et supplement til medisinsk behandling, men ikke en erstatnig. Dette gjelder både for mennesker og dyr og såvel fysiske som psykiske plager.

 

Jeg vil alltid oppfordre deg til å kontakte lege/veterinær dersom jeg mistenker alvorlig sykdom hos deg eller ditt dyr.

 

Jeg forpikter meg til å gi en grundig innføring i hva healingen innebærer før sesjonen starter.

 

Jeg utelukker ingen på grunnlag av religøs tro, hudfarge eller politiske holdninger og forventer gjensidig respekt.

 

Alle opplysninger og informasjon som framkommer i forbindelse med en healing-sesjon er taushetsbelagt.

 

Jeg kan ikke stilles ansvarlig for reaksjoner som kan oppleves etter en healing-sesjon. Healing utføres på klientens ansvar.