Priser

Priser

Priser

Dyresamtale: 400,- pr samtale.

Savnet saker; 600,-

Healing: 150,- pr gang.

Kjøretillegg ved hjemmebesøk: 3,50 pr kilometer.

Hjemmebesøk kun innen rimelig avstand!

 

Forhåndsbetaling, kontonummer opplyses ved bestilling av time.