Savnetsaker

Savnetsaker

Savnede dyr

Savnede dyr er noe av det vanskeligste å jobbe med som dyretolk, men også noe av det mest givende.

 

Når et dyr har "rotet seg bort" er det alltid mye følelser involvert, både fra dyr og eier så slike oppdrag kan være svært emosjonelle, også for meg.

 

Det å forsøke å finne igjen et savnet dyr kan være svært tidkrevende, så jeg må derfor ta betalt for slike oppdrag også.

Hvis dyret ditt forsvinner er det mye du kan gjøre selv: Heng opp plakater i nærområdet, kontakt politiet, Falken, veterinærer i området (sjekk om de har fått inn skadede eller døde dyr), Dyrebeskyttelsen evt. FOD.

 

Vær obs på at dyr fort kan bli ganske sky etter kort tid i naturen, så ikke ta for gitt at de søker til andre mennesker.

 

Hunder som stikker av, vil som regel vende tilbake utgangspunktet for der den forsvant, dersom den ikke er skadet. Dersom du ikke har mulighet for å vente på hunden på stedet den forsvant, så legg igjen et teppe, en jakke eller lignende med din egen lukt. På den måten forteller du hunden at du kommer tilbake.

 

Katter som befinner seg på et ukjent sted holder seg gjerne innenfor et område med radius 200 meter, men godt skjult de første ukene.

 

Dersom du uansett ikke finner dyret og velger å kontakte en Dyretolk, er det en del ting du bør være klar over:

 

Dyr skiller ikke i like stor grad som mennesker mellom liv og død og dersom dyret har sterke smerter eller opplever kraftig redsel, kan det velge å "gå ut av kroppen". Dette gjør at det kan være vanskelig å fastslå om dyret faktisk lever eller ei.

 

Dyr skiller heller ikke alltid mellom nåtid og fortid, hvilket gjør det vanskelig å tolke om dyret formidler noe det har opplevd tidligere eller noe det opplever nå.

 

Dyr som ikke er skadet, kan bevege seg over ganske store avstander i løpet av relativt kort tid. Det er derfor viktig at eier er parat til å sjekke foreslåtte områder så fort som mulig.